Ångest

"Jag får ångest av min ångest"

Ångest

Ångest är en del av det naturliga och livsnödvändiga alarmsystem som finns hos alla människor. Det fyller en funktion när man snabbt behöver samla kraft för att fly från en fara. Då aktiveras flera försvarsreaktioner som höjer beredskapen i kroppen. Musklerna spänns, hjärtat börjar slå snabbare och man andas intensivare. Det beror bland annat på att en ökad mängd adrenalin och andra stresshormoner kommer ut i blodet. En depression kan också utvecklas som en följd av ångesten, framför allt om man har svår ångest under en längre tid. Man kan känna en stark oro och rädsla för sjukdom och utveckla ett slags "hälsoångest".

 

GAD

Generaliserat ångestsyndrom. Den drabbade känner oro eller ångest för de flesta aktiviteter och kan inte själv tygla sin oro. Om man har GAD påverkas hela ens tillvaro.

 

Paniksyndrom

Plötsliga och återkommande panikattacker som gör att man känner en intensiv rädsla eller ångest utan att man kanske förstår varför.

 

Social fobi

Man får ångest när man står i centrum för andra människors uppmärksamhet. Man är rädd för att bli granskad och upplever ofta att man gör bort sig bland andra människor. Social fobi kan påverka hela ens tillvaro. Det är inte samma sak som att ha rampfeber eller vara nervös inför ett tal, situationer som de flesta någon gång känner obehag inför. När man har social fobi utvecklar man ofta ett beteende som innebär att man försöker undvika det man känner obehag inför. Man börjar kanske mer och mer att undvika sociala kontakter och vill kanske inte yttra sig på möten. Man kan undvika kontakt med människor man inte känner väl. Livet begränsas och man kan uppleva ångesten allt starkare.

 

Tvångssyndrom

Vanliga tvångstankar börjar ofta ”tänk om”. Till exempel "tänk om jag har glömt spisen på", "tänk om det börjar brinna" eller "tänk om jag blir sjuk". Tvångshandlingar kan vara att till exempel tvätta händerna väldigt ofta eller att flera gånger kontrollera att du har stängt av spisen eller låst dörren. Den som har tvångssyndrom har oftast både tvångstankar och tvångshandlingar men ibland bara tvångstankar. Tvångssyndrom kallas också OCD, en förkortning för obsessive-compulsive disorder.

 

Förväntningsångest

Efter ett par panikattacker uppstår en ängslan över att få nya attacker. Detta då man inte vet vad de beror på och när de ska uppstå. Situationer då man fått attacker sätts i samband med dessa, vilket leder till en negativ betingning och risk för att liknande situation utlöser nya attacker. Förväntningsångesten sänker dessutom tröskeln för nya attacker och ger en ond cirkel.

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved 2015