Målningar

"Jag väljer att måla en sorts frihet jag inte har"

Copyright © All Rights Reserved 2015